Roligt att veta

 
 

Hopp för både svensk växtförädling och giftfri odling


Så här skriver - i sammanfattning - två SLU-forskare, Christer Björkman och Johan A. Stenberg, i SvD den 17. februari 2016:

Sverige har stolta traditioner inom växtförädling, men i dag har förädlingen av grödor som är särskilt lämpade för nordiska förhållanden nästan upphört. Just nu har Sverige en unik chans att återupprätta en växtförädling av rang. 

Vår forskning har gett oss idéer som vi tror kan revolutionera resistensförädlingen - ett helt nytt sätt att öka växternas motståndskraft mot skadegörare och sjukdomar. Vi har forskat länge om samspelet mellan växter, skadegörare och deras naturliga fiender och menar att vi nu står på tröskeln till en ny era inom resistensförädlingen. Genom att studera vilda växters indirekta resistens har vi ökat den generella kunskap som krävs för att designa moderna förbättrade grödor som själva förmår attrahera och belöna rovlevande insekter.Vattenglas mot sniglar


Enligt Allt om Trädgård kan man hålla sniglar borta från pallkragar och andra avgränsade odlingar genom att bestryka kanterna med en blandning av lika delar vattenglas och lera! Artikeln på Allt om Trädgårds hemsida (www.alltomtradgard.se) beskriver det enkla tillvägagångssättet mycket redigt och ordentligt.
 Syskonkärlek bland växter


Kanadensiska botaniker har kunnat påvisa, att småplantor av malörtsambrosia, som kom från samma moderplanta, omger sig med ett tätare fältverksamhet av mykorrhiza än småplantor, som hade olika mödrar. De tog upp mera kväve, växte snabbare och hade bättre skydd mot skadegörare i jorden.
 Träd som växer nästan helt under jord


På savannen är gräsbränder mycket vanliga under torrtiden. De skadar inte gräset, som snabbt kommer upp igen, men det är värre för träd. Somliga har anpassat sig genom att utveckla tjock, isolerande bark, men i södra Afrika och Sydamerika har några har nästan helt gått under jord.  I Afrika finns bortåt 200 arter, som växer på detta vis. Vissa av dem har upp till en meter breda stammar nere i marken, medan andra bildar ett nätverk av grenar. Bara några få kvistar med löv sticker upp ovan jord, och om de brinner upp, är det ingen katastrof för det underjordiska trädet.