Bli medlem

Årsavgift för medlemmar är 150 kr och för stödmedlemmar/blomsterpinnar 75 kr. Avgiften sätts in på bankgiro 287-2208. Ange ditt namn och postort. Om du inte varit medlem innan är det bra om du även meddelar din adress, gärna e-post, till kassör Inga-Lill Billberg, 0418-66 32 93, ingalill.billberg@tele2.se Avgiften gäller per kalenderår.